Knowledge

มารู้จัก “มะแว้ง” กันเถอะ

ฤทธิ์ของมะแว้งต่อการระงับการไอ

มะขามป้อม สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม

“มะขามป้อม” สุดยอดผลไม้ไทย สมุนไพรรักษาโรค

ชะเอมเทศ..รักษาอาการไอ

"ชะเอมเทศ" ช่วยละลายเสมหะแก้เจ็บคอ ช่วยให้อาการไอหายไวขึ้น

มะแว้งต้นกับมะแว้งผลแตกต่างกันอย่างไร?

หลายๆคนคงจะสงสัยในสมุนไพรตัวนี้ เรามาดูพร้อมกันดีกว่า ว่าแตกต่างกันอย่างไร

สุดยอดสมุนไพรไทย รักษาอาการไอ

อาการไอตัวร้ายเกิดจากสาเหตุอะไร และมีสมุนไพรอะไรที่ช่วยลดอาการไอได้บ้าง